Cine scandalizează poporul…

Parohii și laicii care au responsabilități pastorale trebuie «să mențină templul curat» și «să-l primească pe fiecare individ ca și cum ar fi Maria», fiind atenți să nu «scandalizeze poporul lui Dumnezeu» și evitând să transforme biserica într-un circuit financiar, «pentru că mântuirea este gratuită». Aceasta este recomandarea făcută de Papa vineri dimineața, 21 noiembrie, sărbătoarea Prezentării la Templu a Sf. Fecioare Maria, în timpul liturghiei celebrate în capela Casei Santa Marta.

«Gestul lui Isus din templu» – care, după cum scrie Luca în Evanghelia sa (19,45-48), «a început să-i alunge pe vânzători» – potrivit lui Francisc «este chiar o ceremonie de purificare a templului». Poporul lui Israel «cunoștea aceste ceremonii: de multe ori a trebuit să purifice templul când era profanat». Este suficient să ne gândim, a amintit Papa, «la timpurile lui Nehemia în reconstruirea templului». Exista «mereu acel zel pentru casa lui Dumnezeu, fiindcă templul pentru ei chiar era locuința lui Dumnezeu, era „sacrul”, iar atunci când era desacralizat trebuia să fie purificat».

Așadar, «Isus, în acest moment, face o ceremonie de purificare», a subliniat Papa, destăinuindu-se: «Mă gândeam astăzi cât este de mare diferența între acest Isus, zelos față de gloria lui Dumnezeu, cu biciul în mână, și acel Isus de doisprezece ani, care vorbea cu învățătorii legii: cât de mult timp a trecut și cât de mult s-au schimbat lucrurile!». De fapt, «Isus, mișcat de zelul pentru gloria lui Dumnezeu, face acest gest, această ceremonie de purificare: templul a fost profanat»; dar «nu doar templul: odată cu templul chiar și poporul lui Dumnezeu, profanat prin păcatul atât de grav care este scandalizarea».

Referindu-se tot la episodul evanghelic, Francisc a remarcat faptul că «lumea este bună, mergea la templu, nu privea la aceste lucruri: îl căuta pe Dumnezeu, se ruga». Însă «trebuia să schimbe monedele pentru a face ofertele și le schimba acolo». Tocmai pentru a-l căuta pe Dumnezeu «se ducea poporul lui Dumnezeu la templu, nu pentru aceia care vindeau». Lumea «mergea la templu pentru Dumnezeu». Iar «acolo exista corupția care scandaliza poporul».

Referitor la aceasta, Papa a amintit «o scenă din Biblie foarte frumoasă», care se corelează și cu sărbătoarea prezentării Mariei: «Atunci când mama lui Samuel s-a dus la templu, se ruga pentru harul unui fiu. Și își murmura în tăcere rugăciunile ei. Preotul, bătrân, sărman, dar foarte corupt», i-a zis «că ea e beată». În acel moment «cei doi fii ai săi, preoți, exploatau poporul, îi exploatau pe pelerini, îi scandalizau pe credincioși: păcatul scandalizării». Dar femeia, «cu atâta smerenie, în loc să-i spună două vorbe dure acestui preot, i-a explicat angoasa ei». Astfel, «în mijlocul corupției, în acel moment» exista «sfințenia și smerenia poporului lui Dumnezeu».

Să ne gândim, a continuat Pontiful, la «cât de multă lume îl privea pe Isus care făcea curățenie cu biciul». Scrie Luca: «Întregul popor se ținea după el ca să-l asculte». Chiar în lumina gestului lui Isus, «mă gândesc la scandalul – a afirmat Francisc – pe care îl putem provoca în rândul credincioșilor prin atitudinea noastră, prin obișnuințele noastre nepreoțești din templu: scandalul comerțului, scandalul mondenităților». Într-adevăr, «de câte ori nu vedem, intrând într-o biserică, chiar și astăzi, că există acolo lista prețurilor: botezul, atât; binecuvântarea, atât; intențiile pentru liturghie, atât…». Iar «poporul se scandalizează».

Papa a povestit și o întâmplare care l-a atins de aproape: «Odată, când abia devenisem preot, eram cu un grup de universitari și o pereche de logodnici care voiau să se căsătorească. S-au dus într-o parohie, doreau s-o celebreze cu liturghie. Iar acolo, secretarul parohial a spus: Nu, nu: nu se poate. – Dar de ce nu se poate cu liturghie? Din moment ce Conciliul recomandă să fie celebrată întotdeauna cu liturghie? – Nu, nu se poate, pentru că mai mult de douăzeci de minute nu se poate. – Dar de ce? – Pentru că vine rândul altora. – Dar noi vrem liturghie! – Atunci plătiți două rânduri!». Astfel, «pentru a se căsători cu liturghie au trebuit să plătească două schimburi». Acesta, a remarcat Papa, «este păcatul scandalizării». Iar «noi știm ceea ce le spune Isus acelora care sunt pricină de scandal: e mai bine să fie aruncați în mare».

Este un fapt: «atunci când cei care sunt în templu – preoți, laici, secretari care trebuie să gestioneze în templu pastorala templului – devin afaceriști, poporul se scandalizează». Iar «noi suntem responsabili de aceste lucruri, chiar și laicii: toți». Pentru că, a explicat Francisc, «dacă eu văd că în parohia mea se fac aceste lucruri, trebuie să am curajul să-i spun parohului în față», altfel «lumea suferă acel scandal». Și «este curios», a adăugat Papa, faptul că «poporul lui Dumnezeu știe să-i ierte pe preoții săi, atunci când au vreo slăbiciune, când alunecă în vreun păcat». Dar «există două lucruri pe care poporul lui Dumnezeu nu le poate ierta: un preot atașat de bani și un preot care maltratează lumea. Nu reușește să ierte» scandalul «casei lui Dumnezeu» care devine «casă de afaceri». Exact cum s-a întâmplat pentru «acea căsătorie: se închiria biserica» [plătind] pentru «o tură, două ture de închiriere…».

În pasajul Evangheliei, Luca nu spune că «Isus este nervos». Mai degrabă Isus «este zelul pentru casa lui Dumnezeu, aici: e mai mult decât o enervare». Dar, s-a întrebat Pontiful, «de ce Isus face astfel? El a spus de ce și o repetă într-o altă manieră aici: nu putem sluji doi domni. Ori îi aduci cult lui Dumnezeu cel viu, ori aduci cult banilor». Iar «aici casa Dumnezeului care trăiește este o casă de afaceri: exista chiar cultul banului». Spune în schimb Isus: «Este scris: casa mea va fi casă de rugăciune. Voi în schimb ați făcut din ea un cuib de hoți». Astfel «deosebește în mod clar cele două lucruri».

Așadar, «nu putem sluji doi domni: Dumnezeu este absolut». Dar există și o altă chestiune: «de ce Isus se ia de bani?». Pentru că – a răspuns Francisc – «răscumpărarea este gratuită: gratuitatea lui Dumnezeu». Isus, într-adevăr, «vine să ne aducă gratuitatea totală a iubirii lui Dumnezeu». De aceea, «atunci când Biserica sau bisericile devin afaceriste, se spune că nu e chiar atât de gratuită mântuirea». Și exact «de aceea Isus ia biciul în mână pentru a face acest ritual de purificare în templu».

Sărbătoarea liturgică a prezentării Mariei la templu i-a sugerat Pontifului o rugăciune. Amintind faptul că Fecioara intră în templu ca «femeie simplă», Francisc și-a exprimat dorința ca acest lucru «să ne învețe pe toți – pe toți parohii, pe toți aceia care au responsabilități pastorale – să păstrăm templul curat» și «să-i primim cu iubire pe cei care vin, ca și cum fiecare dintre ei ar fi Fecioara Maria».

Vineri, 21 noiembrie 2014

Traducere din cartea: Papa Francesco, Omelie del Mattino, vol. 4, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2014, p. 195-198

Libreria Editrice Vaticana

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *