Nu s-a găsit niciunul care să se întoarcă și să-l glorifice pe Dumnezeu în afară de acest străin?

Duminica a 28-a de peste an – 13 octombrie 2019

Nu s-a găsit niciunul care să se întoarcă și să-l glorifice pe Dumnezeu în afară de acest străin? – Comentariu la Evanghelie de pr. Alberto Maggi, OSM

Capitolul 17 al Evangheliei lui Luca, versetele 11-19, prezintă un pasaj care este exclusiv al acestui evanghelist. Pentru a-l interpreta ne lăsăm ajutați de acele chei de lectură, de acele cifre, de acele indicații pe care autorul, evanghelistul însuși le introduce în text pentru o înțelegere corectă. Să vedem, așadar, acest pasaj.

„De-a lungul drumului spre Ierusalim”. Ierusalim, în limba greacă, se scrie în două moduri. Unul este Ierusalem, care este transliterarea numelui sacru ebraic Yerushalaym, indicând orașul sfânt, instituția. Celălalt, în schimb, este numele geografic, Jerozolima. Aici este primul nume, Ierusalem, care indică faptul că Isus merge spre ceea ce este instituția sacră, cel mai important punct al religiei pentru poporul său. Și exact acolo își va găsi moartea.

„Isus trecea prin Samaria și Galileea”. Este straniu acest itinerar. Pentru înțelegerea textului trebuie să avem în vedere faptul că, în timp ce Galileea este regiunea din nordul Palestinei, Samaria este în centru, iar apoi în sud este Iudeea cu capitala la Ierusalim. Prin urmare, evanghelistul ar fi trebuit să scrie: „trecea prin Galileea”, deci în nord, „și Samaria” pentru a merge la Ierusalim. De ce evanghelistul inserează acest itinerar ciudat? „Trecea prin Samaria și Galileea…”. Pentru că vrea să centreze atenția asupra Galileii, adică asupra teritoriului Israelului. Exact acolo se petrece acest fapt.

„Intrând într-un sat…”. Aceasta este o altă indicație pe care evanghelistul (efectiv toți evangheliștii) o inserează pentru înțelegerea textului. Satul, anonim, are întotdeauna în evanghelii semnificația de neînțelegere sau chiar de opoziție și ostilitate față de Isus și noutatea pe care el o aduce. De ce acest lucru? Pentru că satul – după cum se știe – este locul unde moda, noutățile ajung întotdeauna cu întârziere, dar apoi se răspândesc, iar când prind rădăcini devin o tradiție care este dificil de eradicat.

Așadar, satul, în evanghelii, înseamnă locul lui „așa s-a făcut mereu” și unde noutățile sunt privite cu suspiciune. Acest sat este anonim, deci indică acest tip de mediu.

„I-au venit în întâmpinare zece leproși”. Acest lucru este imposibil. Este imposibil pentru că leproșii, din momentul în care era certificată existența lor, erau expulzați din sat, trebuiau să locuiască în afara satului, într-un loc retras. Cum de spune evanghelistul că, „intrând într-un sat, i-au venit în întâmpinare zece leproși”? Leproșii nu pot locui într-un sat. Prin aceasta Luca ne spune că lepra, această impuritate, se datorează faptului că trăiesc în acest sat.

Cei care locuiesc în tradiție, cei care resping noutățile pe care Dumnezeu le propune, nu mai au nicio comunicare cu Domnul, pentru că a fi impur înseamnă a nu mai avea nicio comunicare. Drept urmare, această lepră, această impuritate se datorează faptului că trăiesc în acest sat.

„Care s-au oprit la distanță…”. Ei trăiesc în sat, în locul tradiției, și respectă legea. Cartea Leviticului, în capitolul 13, versetele 45-46, oferă indicații precise cu privire la modul în care trebuie să se comporte leprosul. „Și au spus cu glas tare: «Isuse, învățătorule… (literalmente îl numesc „șef”, la fel ca discipolii lui), ai milă de noi!»”. Deci, pe de o parte trăiesc în tradiție și pe de alta văd în Isus speranța de salvare care poate exista.

Isus nu vindecă. „De îndată ce i-a văzut, Isus le-a spus: Mergeți și prezentați-vă preoților. De ce? La acea vreme, sub numele de lepră se înțelegea orice boală de piele. Și există unele boli care, desigur, pot fi vindecate. Dar, pentru a fi readmis în sat, era necesar să mergi la preotul din Ierusalim care certifica dispariția acestei infecții, a acestei boli.

Deci primeai un fel de certificat pentru a fi readmis în sat. De aceea Isus spune: „Mergeți și prezentați-vă preoților”. „Și, pe când ei mergeau, au fost purificați”. Tocmai ieșind din sat devin purificați. Isus nu-i vindecă. Ieșind din sat, leproșii se vindecă. Deci este dovada că această impuritate era datorată permanenței lor în acest mediu tradițional.

„Unul dintre ei, văzându-se vindecat, s-a întors lăudându-l pe Dumnezeu cu glas puternic și s-a prosternat înaintea lui Isus, la picioarele lui (o atitudine tipică discipolilor), pentru a-i mulțumi”. Din verbul „a mulțumi” derivă termenul „euharistie”, care înseamnă exact „mulțumire”. Și iată noutatea, surpriza evanghelistului: „Era un samaritean”.

Este interesant faptul că, în timp ce boala îi unește pe acești leproși iudei, galileeni și samariteni, după aceea, odată ce s-au vindecat, singurul care arată un sentiment de gratitudine și recunoștință nu este unul aparținând poporului lui Israel, ci acela care era considerat ființa cea mai îndepărtată, păcătos, impur chiar de la naștere, exclus oricum de la orice relație cu Dumnezeu. „Era un samaritean”.

Este o caracteristică a acestui evanghelist faptul de a vedea că modelele credinței în această evanghelie sunt mereu străinii sau mereu persoanele cele mai îndepărtate. Isus a elogiat deja credința centurionului, credința prostituatei, a femeii hemoragice și pe cea a orbului. Cu cât mai mult persoanele sunt considerate departe de Dumnezeu, cu atât mai mult există în ele acest sentiment de gratitudine; percep imediat semnele lui Dumnezeu în viața lor.

„Dar Isus a observat: «Nu au fost purificați zece? Iar ceilalți nouă unde sunt? Nu s-a găsit niciunul care să se întoarcă și să-l glorifice pe Dumnezeu…”. A-l glorifica pe Dumnezeu era privilegiul Israelului. Ei bine, acest privilegiu care era exclusiv al Israelului, acum este pentru întreaga omenire, inclusiv pentru samariteni.

„În afară de acest străin?”. Este singura dată când apare în evanghelie cuvântul „străin”, iar străin însemna dușmanul, cel refuzat, într-un mod pozitiv. „Și i-a zis: «Ridică-te și mergi; credința ta te-a salvat!»”. Isus, potrivit lui Luca, continuă această învățătură despre ce este credința. Credința nu este un dar pe care Dumnezeu îl dă unora, ci răspunsul oamenilor la darul iubirii pe care Dumnezeu îl oferă tuturor.

Cei care percep această iubire și răspund, acest lucru se numește credință. Aici am văzut, Isus însuși spune aceasta, toți cei zece au fost vindecați, dar numai unul s-a întors, a răspuns la această vindecare. Și asta e credința. Prin urmare, credința nu este un dar pe care Dumnezeu îl dă unora și altora nu, ci răspunsul oamenilor la darul iubirii pe care Dumnezeu îl face. Și ce este credința? Credința este să știm să răspundem în mod pozitiv la acele evenimente cu care viața ne face să ne întâlnim.

Pr. Alberto Maggi, biblist.

Traducere realizată după transcrierea (nerevizuită de autor) de pe înregistrarea video.

Sursa: Centrul de Studii biblice

Luca 17, 11-19

În timp ce mergea spre Ierusalim, Isus a trecut prin Samaria și Galileea. A intrat într-un sat și i-au venit în întâmpinare zece leproși care stăteau la distanță. Aceștia și-au ridicat glasul, strigând: «Isuse, Învățătorule, îndură-te de noi!». Văzându-i, el le-a spus: «Mergeți și arătați-vă preoților!».

Și, în timp ce mergeau, s-au curățat. Unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors glorificându-l pe Dumnezeu cu glas puternic și a căzut cu fața la picioarele lui, mulțumind-i; iar acesta era samaritean.

Atunci Isus a spus: «Oare nu s-au curățat zece? Unde sunt ceilalți nouă? Nu s-a găsit cine să se întoarcă și să-l glorifice pe Dumnezeu decât acest străin?. Apoi i-a zis: «Ridică-te și mergi! Credința ta te-a mântuit».

Alberto Maggi, il Vangelo della Domenica (Dom XXVIII), 13 ottobre 2019 (Lc 17,11- 19)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *