Creștin Catolic Blog

Via o va da în arendă altor viticultori

În acel timp, Isus le-a zis arhiereilor și bătrânilor poporului: «Ascultați o altă parabolă: era odată un stăpân care a plantat o vie, a înconjurat-o cu un gard, a săpat un teasc și a construit un turn. Apoi a dat-o în arendă unor viticultori și a plecat în călătorie. Când s-a apropiat timpul culesului, i-a trimis pe servitorii săi la viticultori, ca să primească roadele sale…

Vameșii și desfrânatele v-au luat locul în împărăția lui Dumnezeu

În acel timp, Isus le-a zis arhiereilor și bătrânilor poporului: «Ce părere aveți? Un om avea doi fii. S-a apropiat de primul și i-a zis: „Fiule, du-te azi și lucrează în vie!”. El i-a răspuns: „Nu vreau”, dar apoi i-a părut rău și s-a dus. Apoi s-a apropiat de celălalt și i-a spus la fel, iar el i-a răspuns…

Tot așa trebuie să fie înălțat Fiul omului

În acel timp, Isus i-a răspuns lui Nicodim: Nimeni nu a urcat la cer, decât cel care a coborât din cer, Fiul omului. Și, după cum Moise a înălțat șarpele în pustiu, tot așa trebuie să fie înălțat Fiul omului, pentru ca oricine crede în el să aibă viața veșnică. Într-adevăr, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său…

Mama fiilor lui Zebedeu

Isus este de acum aproape de Ierusalim și, pentru a treia și ultima oară, încearcă să-i facă pe discipolii săi să înțeleagă care va fi destinul lui: Iată, noi urcăm la Ierusalim și Fiul omului va fi dat pe mâinile arhiereilor și ale cărturarilor, care îl vor condamna la moarte și îl vor da pe mâinile păgânilor ca să fie batjocorit, biciuit și răstignit…”

Ochiul tău este rău pentru că eu sunt bun?

În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi această parabolă: «Împărăția cerurilor este asemenea stăpânului care a ieşit dis-de-dimineață ca să tocmească lucrători în via sa. După ce s-a înțeles cu lucrătorii cu un dinar pe zi, i-a trimis în via lui. Ieșind la ceasul al treilea, a văzut pe alții stând în piață și le-a spus…

Nu-ți spun până la șapte ori, ci până la șaptezeci de ori șapte

În acel timp, Petru, apropiindu-se, i-a zis lui Isus: «Doamne, de câte ori să-l iert pe fratele meu care greșește împotriva mea? De șapte ori?». Isus i-a spus: «Nu-ți spun până la șapte ori, ci până la șaptezeci de ori șapte. De aceea, împărăția cerurilor este asemănată cu un rege care a vrut să încheie conturile cu servitorii săi…

Dacă te ascultă, l-ai câștigat pe fratele tău

În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: «Dacă fratele tău greșește împotriva ta, mergi și convinge-l numai între patru ochi! Dacă te ascultă, l-ai câștigat pe fratele tău. Dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi, pentru ca orice hotărâre să fie întemeiată pe declarația a doi sau trei martori!…

Dacă voiește cineva să vină după mine

În acel timp, Isus a început să le arate discipolilor săi că trebuie să meargă la Ierusalim și să sufere multe din partea bătrânilor, a arhiereilor și a cărturarilor, să fie ucis, iar a treia zi să învie. Atunci, Petru, luându-l deoparte, a început să-l certe, spunând…

Femeie, mare este credința ta! Să fie cum vrei tu!

În acel timp, ieșind de acolo, Isus s-a retras în părțile Tirului și Sidonului și, iată, o femeie canaaneană a ieşit din ținuturile acelea și a strigat: Îndură-te de mine, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este chinuită cumplit de un demon! Dar el nu i-a răspuns niciun cuvânt…