Creștin Catolic Blog

Înălțarea: a fi binecuvântarea lui Dumnezeu

A aborda un text biblic ținând cont de nivelurile sale de lectură înseamnă a ne întâlni în mod fericit cu intenția sa comunicativă. În acest sens, nivelul istoric, cel teologic și cel spiritual trebuie să fie luate în considerare, pentru a nu cădea în banalizarea sau literalizarea a ceea ce se spune. Acest lucru este valabil în mod deosebit pentru evenimente cu totul speciale…

Dumnezeu l-a trimis pe Fiul său în lume

În acel timp, Isus i-a spus lui Nicodim: Într-adevăr, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său, unicul născut, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Pentru că Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin el. Cine crede în el nu este judecat, însă cine nu crede a fost deja judecat…

Așa cum m-a trimis Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi

În seara aceleiași zile, prima a săptămânii, deși ușile locului în care erau discipolii, de frica iudeilor, erau încuiate, a venit Isus, a stat în mijlocul lor și le-a zis: Pace vouă! Zicând aceasta, le-a arătat mâinile și coasta. Discipolii s-au bucurat văzându-l pe Domnul. Atunci, Isus le-a zis din nou: Pace vouă! Așa cum m-a trimis Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi…

Ajunge cu credulitatea deșartă

Drumul și creșterea credinciosului spre o conștientizare tot mai mare a realității divine care îl înconjoară și locuiește în el, nu constă cu siguranță în „demolarea, ci în completarea” adeziunii sale la Isus și la mesajul său. Pentru ca acest lucru să devină realitate, este necesar să punem mereu vinul nou al veștii celei bune în burdufuri noi…

Tată, glorifică-l pe Fiul tău

În acel timp, Isus, ridicându-și ochii spre cer, a zis: Tată, a venit ceasul: glorifică-l pe Fiul tău ca Fiul să te glorifice pe tine, pentru ca, precum i-ai dat putere asupra fiecărui om, să dea viață veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat lui! Iar viața veșnică aceasta este: să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe cel pe care l-ai trimis, pe Isus Cristos…

Dumnezeu nu face. El face ca lucrurile să se facă

Teologul Carlo Molari, susținător al unei religii deschise față de evoluționism, a fost acuzat în 1978 de Dicasterul pentru Doctrina Credinței că are poziții care nu sunt conforme cu ortodoxia. Chiar și astăzi, la vârsta de 92 de ani, își revendică forța ideilor sale: „Schimbările culturale pot și trebuie să aibă impact asupra doctrinei”…

Mi-a fost dată toată puterea în cer și pe pământ

În acel timp, cei unsprezece discipoli au mers în Galileea, pe muntele hotărât lor de Isus. Cum l-au văzut, s-au prosternat în fața lui, dar unii se îndoiau. Apropiindu-se, Isus le-a vorbit: Mi-a fost dată toată puterea în cer și pe pământ. Așadar, mergând, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Duh…

Îl voi ruga pe Tatăl și vă va da un alt Mângâietor

În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: Dacă mă iubiți, veți împlini poruncile mele și eu îl voi ruga pe Tatăl, iar el vă va da un alt Paraclet ca să fie cu voi pentru totdeauna, Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nici nu-l cunoaște. Dar voi îl cunoașteți pentru că rămâne la voi și va fi în voi…

Isus din Nazaret. Om ca și noi?

Pentru Paul și creștinii săi, moartea lui Isus pe cruce a fost o rușine enormă, un skandalon, o piatră de poticnire. Cum putea să eșueze atât de lamentabil Mesia trimis de Dumnezeu, Mântuitorul lui Israel. Pentru bărbatul și femeia modernității, în schimb, nu moartea lui Isus pe cruce este de neconceput și de neînchipuit…

Dacă este dreaptă, nu este iubire

Prin însăși natura ei iubirea este nedreaptă, nu urmează regulile dreptății, fie ea civilă sau religioasă, potrivit cărora fiecăruia i se cuvine ceea ce merită, atât ca recompensă, cât și ca pedeapsă. Iubirea depășește spațiul restrâns al dreptății creat de oameni pentru a reglementa conviețuirea umană și a le garanta siguranța și merge mai departe, explorând lumi necunoscute…