Am venit din Orient să-l adorăm pe Rege

Epifania Domnului – 6 ianuarie 2019

Am venit din Orient să-l adorăm pe Rege – Comentariu la Evanghelie de pr. Alberto Maggi, OSM

În fiecare societate străinul a generat întotdeauna teamă: teamă pentru ceea ce ar putea lua, pentru tot ceea ce poate face să dispară, și este văzut cu neîncredere. Evangheliile nu sunt de acord. În evanghelii străinii sunt prezentați mereu ca persoane pozitive, care nu iau, ci îmbogățesc. Este ceea ce ne scrie evanghelistul Matei în episodul nașterii lui Isus, care răspunde acelui slogan care este tipic oricărei societăți egoiste. Exista și pe vremea lui Isus sloganul: „Mai întâi noi”. Există un popor ales, un popor privilegiat care consideră că tot ceea ce contribuie la plinătatea vieții este un drept al său; după aceea, dacă chiar ne mai rămâne, pot profita și ceilalți. Ei bine, în învățătura sa Isus va spune: „Nu „mai întâi noi”, ci toți împreună. Exact aceasta ne scrie evanghelistul prezentând nașterea lui Isus.

Atunci când Isus se naște apar niște Magi care au venit din Orient. Acest fapt a determinat atât de mult scandal în Biserică, din cauza faptului că evanghelistul folosește termenul „magician”. Magia este o activitate interzisă de cartea Leviticului în capitolul 19, iar în Talmud se spune de-a dreptul: „Cine învață ceva de la un magician merită moartea”. Primii care și-au dat seama de nașterea lui Isus, a fiului lui Dumnezeu sunt deci niște străini, niște păgâni, și dedicați unei activități scandaloase, interzise. Termenul magician indică: înșelător, corupător. Așadar, comunitatea creștină de la început s-a îngrijit să dilueze acest termen, de la „magicieni” la mai inofensivul „magi”. Și apoi, în baza darurilor, a fost identificat numărul trei și au fost ridicați la rangul de regi: de fapt, „cei trei regi”! Personajele pentru fabula presepiului erau gata, dar golind de conținut acest important fragment.

Ei bine, în timp ce sosesc magicienii, întregul Ierusalim și regele Irod sunt cuprinși de teroare. De ce sunt cuprinși de teroare? Irod se teme să piardă puterea, iar întreg Ierusalimul să piardă templul, cu toate urmările care derivă din această pierdere. Dar atunci când sosesc acești magicieni în locul unde s-a născut Isus, scrie evanghelistul, ei simt o foarte mare bucurie. Iar aici evanghelistul – și este punctul central al acestui episod de mare actualitate – demonstrează că nu există un popor ales, un popor privilegiat, că nu există „Mai întâi noi”, ci toți împreună. Israelul se considera a fi poporul privilegiat pentru că era poporul împărăției lui Dumnezeu, era poporul sacerdotal și era poporul-mireasă a lui Dumnezeu. Ei bine, prin oferirea darurilor din partea acestor magi, a acestor magicieni, ceea ce era considerat a fi un privilegiu al lui Israel trece la întreaga umanitate.

Și iată, atunci, darul aurului – aurul înseamnă regalitate. Împărăția lui Dumnezeu nu mai este rezervată unui popor, ci este pentru întreaga omenire, pentru că iubirea lui Dumnezeu nu acceptă bariere, ziduri sau alte obstacole. Iar tămâia… Tămâia era oferta rezervată preoților. Chiar și privilegiul de a fi popor sacerdotal – prin popor sacerdotal se înțelege faptul de a avea un raport direct cu Dumnezeu – nu mai este doar al lui Israel, ci trece la întreaga omenire. Și, în fine, smirna. În Cântarea Cântărilor smirna este parfumul care indică iubirea dintre miri, iar Israelul se considera poporul-mireasă a lui Dumnezeu. Dumnezeu era mirele, iar poporul era mireasa, indicând o intimitate deplină, profundă. Chiar și acest privilegiu trece la întreaga omenire. Așadar, nu există „Mai întâi noi”, un popor privilegiat, ci, așa cum învață Isus, toți împreună. Nu există excluși, căci iubirea lui Dumnezeu vrea să ajungă la toți.

Pr. Alberto Maggi, biblist.

Traducere realizată după transcrierea (nerevizuită de autor) de pe înregistrarea video.

Sursa: Centrul de Studii biblice

Marcu 2,1-12

După ce s-a născut Isus în Betleemul Iudeii în zilele lui Irod, regele, iată că au ajuns la Ierusalim niște magi din Răsărit și întrebau, spunând: «Unde este regele nou-născut al iudeilor? Căci am văzut steaua lui la răsărit și am venit să-l adorăm». Auzind aceasta, regele Irod s-a tulburat și tot Ierusalimul împreună cu el. Adunându-i pe toți arhiereii și cărturarii poporului, a căutat să afle de la ei unde avea să se nască Cristosul. Ei i-au spus: «În Betleemul Iudeii, căci așa este scris de profet: „Și tu, Betleem, pământ al lui Iuda, nicidecum nu ești cea mai mică dintre cetățile de seamă ale lui Iuda; căci din tine va ieși stăpânitorul care va păstori poporul meu, Israel”». Atunci Irod, chemându-i pe magi în secret, a aflat de la ei timpul precis când li s-a arătat steaua. Și, trimițând-i la Betleem, le-a spus: «Mergeți și informați-vă cu exactitate despre copil și, când îl veți fi găsit, făceți-mi cunoscut și mie ca să merg și eu să-l ador!». După ce l-au ascultat pe rege, au plecat, și iată că steaua pe care o văzuseră la răsărit mergea înaintea lor până când, venind, s-a oprit deasupra locului unde era copilul. Când au văzut steaua, au fost cuprinși de o bucurie foarte mare. Și, intrând în casă, au văzut copilul împreună cu Maria, mama lui. Apoi, căzând la pământ, l-au adorat și, deschizând tezaurele lor, i-au oferit daruri: aur, tămâie și smirnă. După ce li s-a revelat în vis să nu se mai întoarcă la Irod, au plecat pe alt drum în țara lor.

Alberto Maggi, Il Vangelo della Domenica (Epifania), 6 gennaio 2019 (Mt 2:1 12)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *